Artista

Susana Solano


(Barcelona, 1946 - )

Els inicis escultòrics de Susana Solano se situen en l’escultura minimalista, tot i que l’artista s’allunya de l’autoreferencialitat pròpia d’aquest moviment per remetre’s a un món més poètic i personal. Rep el Premio Nacional de Artes Plásticas l’any 1988 i, durant la dècada dels anys noranta, s’aprecia un canvi substancial en el seu treball, que sota una aparença hermètica evoluciona cap a formes orgàniques sensuals i introdueix noves disciplines artístiques com ara la fotografia, el vídeo o la instal·lació. A més, la seva visibilitat internacional es consolida amb grans mostres en museus com la Whitechapel Art Gallery (Londres) i el San Francisco Museum of Modern Art (CA, Estats Units), entre altres.PUBLICACIONS2024

Susana Solano, Anònims

Susana Solano Solano