Artista

Santi Moix


(Barcelona, 1960 - )

Santi Moix és un artista polifacètic que ha treballat en la pintura mural, l’escultura o el gravat, entre d’altres. La seva trajectòria s’ha vist marcada per diferents estades en països com ara França, Itàlia o el Japó, així com per haver establert la seva residència a Nova York. La seva obra es caracteritza per l’acumulació i la fragmentació, la sensualitat i un sentit poètic de la forma en un espai horitzontal pla, dens i vital. Trenca amb la imatge de continuïtat, digressions que avancen i retrocedeixen per a finalment construir esquemàtiques estructures biomorfes. Un dels seus últims grans projectes foren les pintures de l’església de Seurí (Pallars Sobirà).PUBLICACIONS2023

La costa dels mosquits. Una antològica (1998-2022)

Santi Moix Moix